Chiều ngày 15/11/2017, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – Phó Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng.
      Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, xác định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội cũng là một trong những nhiệm vụ để xây dựng TPLS ngày càng văn minh, giầu đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12 ngày 12/5/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở khối, thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.   
    Năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non 19/5, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có trên 650 trẻ (03 lớp nhà trẻ, 03 lớp mẫu giáo 3 tuổi, 04 lớp mẫu giáo 4 tuổi, 03 lớp mẫu giáo 5 tuổi), tỷ lệ chuyên cần đạt 94,6%. Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; đại bộ phận nhân dân trên địa bàn phường có nhận thức tích cực đối với cấp học giáo dục mầm non; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm trình độ, trách nhiệm cao; ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình phối hợp với nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
     Xác định công tác tiếp công dân là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

 • CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính

  CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
  Liên kết Websites

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

  Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son