Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu văn bản Số ký hiệu văn bản
Số: 373 /TB-UBND
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 251 /TB-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2017
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 17/4/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 227 /TB-UBND
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 03/4/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 163 /TB-UBND
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 16/03/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 05 /TB-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 03/01/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 545 /TB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 462 /TB-UBND
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 407a /TB-TCD ngày 06 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 03/10/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 358 /TB-TCD
THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 344 /TB-TCD ngày 09 tháng 9 năm 2016
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 315 /TB-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016
Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
Số: 301 /TB-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016
Kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
130/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 7
129/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 7
128/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6
127/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 5
126/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 4
125/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 3
124/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 2
123/UBND ngày 09/10/2014
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 1
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son