Các sở, ngành, huyện, TP

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Thứ Tư, 07/02/2018 - 16:52

      Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 31/10/2017 và Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc  triển khai, thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

    Ngày 06/02/2018, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai,  tuyên truyền Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho 80 đại biểu là: Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; các ban Thành ủy, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; Lãnh đạo các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Ban chỉ huy Quân sự; Lãnh đạo các phòng ban đơn vị thành phố; Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã; Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố.

         Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên  Sở Tư pháp tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

 

                                             Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị

    

     Trong đó, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Bộ Luật hình sự năm 2015 gồm có 3 phần, 26 chương với 426 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. So với Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ Luật hình sự năm 2015 tăng thêm 2 chương và 71 điều. Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện...Nhìn một cách tổng quát, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự. Bộ Luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân. Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

           Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và phù hợp với Hiến pháp 2013 có hiệu lực 1/7/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp…trong thời gian tới. Để nội dung các luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn, ông đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể Thành phố cần nghiêm túc tiếp thu, quán triệt, triển khai các nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm sau ngày Luật có hiệu lực thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

                                                                               Hiền Lương

Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 517,218

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:20:21

  Chi tiết:

   Hôm nay: 269

   Tuần này: 6435

   Tháng này: 16167

   Năm nay: 41177

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336