Các sở, ngành, huyện, TP

Quy định về thời hiệu yêu cầu thừa kế

Thứ Hai, 02/01/2017 - 13:29

        Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: "Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế..”. Như vậy, sau thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết), người thừa kế không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác và di sản không có người thừa kế thuộc về nhà nước. Quy định này đã hạn chế, hoặc tước bỏ quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

        Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể về thừa kế di sản, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Quy định này cũng phù hợp với quy định về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Với quy định đó, thì dù với tư cách người thừa kế được thừa nhận, nhưng nếu không tiến hành chia di sản trong vòng 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, thì đồng thừa kế sẽ mất quyền yêu cầu chia di sản, khi mà di sản được đặt dưới sự quản lý thực tế liên tục, công khai của một đồng thừa kế nào đó. Nếu người đang quản lý di sản không phải là người thừa kế thì phân thành 2 trường hợp:

        Một là: Nếu người đang quản lý di sản là người đang chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai và phù hợp pháp luật thì di sản thuộc quyền sở hữu của người người này;

       Hai là: Trong trường hợp không có người chiếm hữu, người được lợi về tài sản thì di sản thuộc về Nhà nước.

         Về thời hiệu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác Bộ luật dân sự 2015 vẫn giữ nguyên là 10 năm. Tức là nếu quá thời hạn 10 năm thì người thừa kế không còn quyền yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác, đồng thời với việc không còn quyền yêu cầu chia di sản thừa kế. Khi đã được công nhận tư cách thừa kế thì thì thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế được áp dụng kể từ thời điểm mở thừa kế.

        Để giải quyết nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, Bộ luật dân sự cũng quy quy định thời hiệu yêu cầu người người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

         Thời gian không tính vào thời hiệu để truất quyền yêu cầu về thừa kế của các bên khi sảy ra các sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; chưa có người đại diện hợp pháp trong trường hợp phải có người đại diện; người có quyền yêu cầu chưa thành niên hoặc đang trong tình trạng bị mất, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà chưa có người đại diện.

 Dương Công Luyện, Sở Tư pháp

Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 586,269

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-27 05:31:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 135

   Tuần này: 7059

   Tháng này: 27991

   Năm nay: 110575

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336