Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ của Chính phủ được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 96 Hiến pháp năm 2013. Để tham mưu giúp Chính phủ cụ thể hóa, triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Ngày 19/7/2017, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL)”. 
Trong 02 ngày 12,13/7/2017, tại Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị thảo luận về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.
Hành vi phát tán hình ảnh của cá nhân nhằm xâm hại tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người nào đó được hiểu là hành vi thực hiện bằng cách khi có được hình ảnh của một người nào đó, nhất là hình ảnh thuộc về đời sống riêng tư của cá nhân, hình ảnh có tính chất “nhạy cảm” có thể xuất phát từ động cơ thiếu trong sáng do tư thù hoặc bất kỳ lí do nào họ đã đăng tải trên các phương tiện thông tin. Qua đó, tạo hiệu ứng lan truyền nhanh trong cộng đồng, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh và theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi đó phải chịu trách nhiệm. 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.
Sáng ngày 12/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 để đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ngành Tư pháp tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.
Chiều 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu. Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Cục trưởng và Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Ngày 11/7/2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và quán triệt định hướng công tác PBGDPL cho 70 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 về hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn, tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
Ngày 05/7/2017 UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức tập huấn chuyên sâu những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng Dân sự về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Theo đó, thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau:
Ngày 06/7/2017, tại Sở Tư pháp đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn về hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư.
        Với đặc điểm huyện nghèo nằm xa trung tâm, dân cư trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, giao thông tới cơ sở còn nhiều trở ngại nên đời sống nhân dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí, nhận thức, kiến thức pháp luật còn hạn chế.
Pháp luật hình sự Việt Nam quy định là loại tội phạm nghiêm trọng mà mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù, ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. Tội phạm này được quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017, UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Tư pháp  mở Hội nghị tập huấn Pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước. Dự Hội nghị có các thành phần là Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo và  cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ BMNN, văn thư lưu trữ tại các cơ quan, ban, ngành huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an và công chức trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ BMNN, văn thư lưu trữ UBND các xã, thị trấn.
           
Nhằm “tiếp sức” cho học sinh nghèo, học sinh ở những vùng kinh tế khó khăn có thêm điều kiện đến trường, an tâm học tập, góp phần hạn chế tình trạng học sinh phổ thông bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương. Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định này quy định rõ đối tượng được hỗ trợ và chính sách hỗ trợ như sau:
Từ 01/01/2017 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 33 đợt truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) lưu động về xã, thôn đặc biệt  khó khăn.  Trong đó, Trung tâm đã trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn, lập hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng đạt: 84 người; truyền thông về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Dân sự cho 353 lượt người tham dự.
Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật (THPL) và hệ thống thu thập dữ liệu lần 1 (ngày 17/3/2017). Ngày 16/6/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật (THPL) và hệ thống thu thập dữ liệu lần 2.       
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 331,501

  IP của bạn: 54.224.158.39

  Thời gian: 2017-07-22 11:58:38

  Chi tiết:

   Hôm nay: 292

   Tuần này: 4372

   Tháng này: 12583

   Năm nay: 268680

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336