Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh
Tha tù trước thời hạn là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:
     Thực hiện Thông báo số 38/TB-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chương trình thăm, chúc tết của lãnh đạo tỉnh đối với một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ngày 07/02/2018 đoàn số 10 của tỉnh do đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trường đoàn cùng các Lãnh đạo đại diện Sở, ngành: Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã đến chúc tết tại Đồn Biên phòng Na Hình xã Thụy Hùng và 02 hộ gia đình chính sách, hộ thoát nghèo tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng        
Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, án treo là biện pháp chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được quy định tại điều 65 Bộ luật Hình sự như sau:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế  (BHYT) theo mã số. Trên cơ sở quy định về quản lý thu, cấp, quản lý sổ BHXH và thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 31/10/2017 và Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc  triển khai, thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Ngày 02/02/2018, Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Đức Chính - Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, một người sau khi bị kết án, bản án có hiệu lực thì phải chấp hành án. Tuy nhiên, với chính sách hình sự của nhà nước ta là nhân đạo, hướng thiện. Vì vậy, người bị kết án có thể được Tòa án có thẩm quyền quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên như sau:
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã có sự sửa đổi căn bản về cả căn cứ và nội dung đối với trường hợp “Bắt người trong trương hợp khẩn cấp”, cụ thể đã được sửa thành biện pháp “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” được quy định tại Điều 110 của Bộ luật Tố tụng hình sự  năm 2015.
Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới như: Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới; các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và các hoạt động liên quan quy định trong điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia).
Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quychế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Năm 2017, ngành Tư pháp tổ chức triển khai Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2017 về triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 về việc triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến giáo, dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/9/2017 về tiếp tục thực hiện thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về VPPL giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021”; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 20/10/2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, là Chương trình phối hợp số 126  /CTPH-STP- BLS – PTTH ngày 11/7/2017 được ký kết giữa Sở Tư pháp, Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào các quy định của Bộ luật mà cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đối với hình phạt tiền, Tòa án phải căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội để tuyên một bản án đảm bảo vừa khách quan, vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Trong đó có một số quy định cần lưu ý như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định nêu rõ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại Nghị định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Thực hiện Quy chế  hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn, ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐPHLN ngày 17/5/2017. Ngày 16/01/2017, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2017 và triển khai Kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn năm 2018.
Ngày 15/01/2018 Chủ tịch nước ban hành Quyết định 47/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, có 02 mức quà tặng đối với các đối tượng:
Thực hiện chủ trương đưa pháp luật đến tận người dân trong 2 tuần đầu năm của tháng 01/2018. Hội luật gia huyện Bình Gia phối hợp với Hội luật gia tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức mở 06 hội nghị tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho gần 350 hộ dân ở 7 thôn của 6 xã là Thấm Khon (Thiện Hòa), Bản Muống, Nà Vò (Mông Ân), Khuổi Nhuần (Hòa Bình), Pò Sè ( Thiện Thuật), Nà Bổn (Hồng Phong) Pàn Pẻn II ( Minh Khai)
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 18/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Với hơn 80 đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các Ngành, cơ quan là: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các Sở, ban, ngành của tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 517,508

  IP của bạn: 54.226.181.106

  Thời gian: 2018-02-18 15:55:00

  Chi tiết:

   Hôm nay: 559

   Tuần này: 6725

   Tháng này: 16457

   Năm nay: 41467

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336