Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2017; được sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (Dự án ND), ngày 16/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
Nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung các mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt phù hợp với các mẫu biên bản, mẫu quyết định quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, 1. Người được trợ giúp pháp lý bao gồm: - Người có công với cách mạng:
 Điều 14 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 đã quy định “ 1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 
Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2017, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cho 80 đại biểu là Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; Lãnh đạo Viện kiểm sát; Tòa án nhân dân; Chi cục thi hành án dân sự; Công an thành phố; các phòng, Ban, đơn vị thành phố; UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã; Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố.
Thiết thực hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Ngày 10/11/2017, Công đoàn cơ sở  và  Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của toàn thể Đoàn viên Công đoàn và Chi đoàn thanh niên. Buổi tọa đàm, do các đồng chí báo cáo viên pháp luật tỉnh chủ trì đã diễn ra sôi nổi với các chủ đề: 
Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-585 ngày 28/7/2017 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020- Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2017. Ngày 08/11/2017, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2017, chuyên đề: Chế định hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2015 và các vấn đề pháp lý liên quan. Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 90 đại biểu tham dự. 
Nhằm mục đích giao lưu học tập kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay, đạt hiệu quả về công tác Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngày 08/11/2017, Đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai do bà Võ Thị Xuân Đào - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 
Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được thông quan thì áp dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử phạt đối với các vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Trong các ngày từ 06 - 09/11/2017, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 988 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tư pháp, Thanh tra huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo và công chức các xã, thị trấn; thành viên tổ hòa giải 286 khu, thôn trên địa bàn huyện Lộc Bình.
Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Theo đó, Luật cho phép người dân được tiếp cận bằng việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin theo nguyên tắc sau:   
Ngày 4/11, Bộ Tư  pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật tiếp cận thông tin. Dự và chỉ đạo hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Dự điểm cầu tại Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục thi hành án dân sự, cục Hải quan tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.
Hiện nay, Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, trợ giúp cho đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó các cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Một số nội dung quan trọng của Nghị định như sau:
Hưởng ứng đợt cao điểm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017, trong tháng 10 năm 2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng và Ủy ban nhân dân các xã Lâm Sơn, Liên Sơn, Bằng Hữu, Y Tịch, Gia Lộc, Quang Lang và Nhân Lý thuộc huyện Chi Lăng đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và truyền thông cho 258  người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Từ ngày 24- 26/10/2017 tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư trên cơ sở từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2468/QĐ- UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định. Theo đó, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có quy định cụ thể 17 cơ sở sau thuộc diện quản lý phòng cháy và chữa cháy:
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường như sau: 
Để áp dụng thủ tục xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm hành chính cần căn cứ vào hình thức phạt và mức phạt tiền được quy định cho hành vi vi phạm. 
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 436,043

  IP của bạn: 54.80.169.119

  Thời gian: 2017-11-22 07:38:50

  Chi tiết:

   Hôm nay: 175

   Tuần này: 5367

   Tháng này: 17901

   Năm nay: 373614

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336