Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Ngày 24/3/2017, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Đại biểu triệu tập tham dự hội nghị có Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, công chức khối Văn phòng Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.
 Quyền hưởng dụng được hiểu là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền này như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/ĐTNK ngày 23/02/2017 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017; Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 02/3/2017 của BCH Chi đoàn Sở Tư pháp. Ngày 23/3/2017, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức hoạt động “Ngày thanh niên tình nguyện tham gia cải cách hành chính, tư vấn xử lý hồ sơ nhanh gọn” với sự tham gia của 09 đoàn viên. 
Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 thì bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể như sau: 
Nhằm cụ thể hóa một số điều của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, ngày 30/12/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Thông tư gồm có 5 chương, 22 điều và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017.
Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Nghị định áp dụng đối với hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại.
Để đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản; ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự; hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH 12 quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Theo quy định, việc cấp và sử dụng phiếu Lý lịch tư pháp như sau:
Nhằm đánh giá những khó khăn, thách thức về công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay; thảo luận, xin ý kiến về dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu, ngày 15/3/2017, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada tổ chức “Hội thảo Góp ý dự thảo xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu” 
Tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành 06 Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Luật sư, Công chứng, Bán đấu giá tài sản, Thừa phát lại, Trọng Tài thương Mại và Quản tài viên, cụ thể:
Vỉa hè là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và  kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến đường. Những hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bị xem là vi phạm hành chính và theo Nghị định 46/2016/NĐ- CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì mức xử phạt hành chính đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè cụ thể như sau:
Ngày 13 và 14/3/2017, tại xã Chí Minh và xã Tri Phương, huyện Tràng định, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và 02 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người. Với sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, CBCC  xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức, đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình có thân nhân thường xuyên xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động. 
Để hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (sau đây gọi là cưỡng chế) theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung chính như sau:
Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ -CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017, khi nhà nước thu hồi đất không thực hiện việc bồi thường trong những trường hợp sau:
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2017. Theo đó, chế độ bồi dưỡng theo Thông tư 320/2016/TT-BTC áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp công dân. Cụ thể như sau:
Hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh là hành vi xâm phạm tới các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm phạm tới việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của con người trong môi trường sống. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật gồm:
Với mục đích giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân khi triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng; góp phần bảo đảm an toàn tài chính cho các chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng cũng như bảo vệ người lao động trực tiếp trên công trường, giúp người lao động hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình. 
Chính phủ mới ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016, quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017. Nghị định đã quy định rõ điều kiện, phương thức và nguyên tắc của giao dịch điện tử khi thực hiện đối với ngành Bảo hiểm xã hội.
Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu, đánh giá nhận thức về việc tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo hành, làm cơ sở cho việc đề xuât hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong tình hình hiện nay. 
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 200,052

  IP của bạn: 54.163.149.225

  Thời gian: 2017-03-30 07:50:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 1630

   Tuần này: 10817

   Tháng này: 30371

   Năm nay: 135526

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336