Để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, cũng như tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, phòng ban thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.
Thông báo mời họp của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (29/GM-UBND ngày 26/01/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (28/GM-UBND ngày 24/01/2015).
 • Giấy mời họp Rà soát danh mục, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (27/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời họp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh (26/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chương trình xây dựng nông thôn mới (25/GM-UBND ngày 20/01/2015).
 • Giấy mời Dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao (23/GM-UBND ngày 19/01/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (22/GM-UBND ngày 16/01/2015).
 • Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2014 (21/GM-UBND ngày 15/01/2015)
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng (20/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2015(ngày 22 tháng 01 năm 2015) (19/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Xem tiếp
  Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc điều chỉnh số lượng xây dựng phòng học mầm non cho trẻ em năm tuổi tại huyện Bình Gia năm 2015 (66/UBND-VX, ngày 27/01/2015).
 • Thực hiện Thông tư 10/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý Chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ (70/UBND-KTN, ngày 28/01/2015).
 • Triển khai thực hiện công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015 (69/UBND-PC, ngày 28/01/2015).
 • Yêu cầu thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh giải trình việc không tham dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức (158/VP-VX, ngày 28/01/2015).
 • Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh (150/VP-VX, ngày 27/01/2015).
 • Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 (149/VP-VX, ngày 27/01/2015).
 • Rà soát, báo cáo các dự án bố trí vốn không đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (148/VP-KTN, ngày 27/01/2015).
 • Về việc xin ý kiến Chương trình thăm, chúc Tết các đơn vị LLVT, Gia đình chính sách nhân dịp Tết ất Mùi năm 2015 (147/VP-VX, ngày 26/01/2015).
 • Bàn giao, đưa vào quản lý sử dụng công trình hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng huyện Hữu Lũng (64/UBND-KTN, ngày 27/01/2015).
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (19/TB-UBND, ngày 27/01/2015).
 • Xem tiếp
  Dự báo thời tiết
  Lạng Sơn22
  Hà nội 25
  Đà Nẵng25
  Hồ Chí Minh31

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;