Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Hữu Lũng về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 152/HĐPH ngày 22/3/2016 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngày 27/4/2016, Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức hội nghị triển Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại xã Vân Nham cho 162 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của 06 xã Đô Lương, Đồng Tiến, Vân Nham, Tân Lập, Thiện Kỵ, Thanh Sơn và Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận của 06 xã. 
Thông báo mời họp của UBND tỉnh Lạng Sơn
Xem tiếp
Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn
Xem tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;