Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2016 tại Trung tâm Văn Hóa tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ III.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

 

Trưởng ban biên tập: Phạm Hùng Trường, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336