Ngày 24/6/2015, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2015. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Phòng Pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và công chức, viên chức Sở Tư pháp.
Thông báo mời họp của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm (2010-2015) công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2020 (159/GM-UBND ngày 02/7/2015).
 • Giấy mời Họp quán triệt, triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015 (158/GM-UBND ngày 02/7/2015).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (157/GM-UBND ngày 02/7/2015).
 • Giấy mời Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quý II năm 2015 (156/GM-UBND ngày 02/7/2015).
 • Giấy mời Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV (155/GM-UBND ngày 02/7/2015).
 • Giấy mời họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (154/GM-UBND ngày 01/7/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2015 (thời gian 14h, ngày 01/7/2015) (152/GM-UBND ngày 29/6/2015).
 • Giấy mời họp Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (151/GM-UBND ngày 29/6/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng năm 2015, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm (150/GM-UBND ngày 28/6/2015).
 • Giấy mời họp để nghe báo cáo kết quả thu nội địa trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2015 (149/GM-UBND ngày 29/6/2015).
 • Xem tiếp
  Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc thi công gói thầu số 2 dự án Hội trường TTHC huyện Bắc Sơn (636/UBND-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của TTCP quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống BL, GLTM,HG (1349/VP-KTTH, ngày 03/7/2015)
 • Báo cáo về việc thực hiện chính sách và pháp luật về phân bổ, sử dụng NSNN cho phát triển một số sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2011-2015 (1348/VP-KTTH, ngày 03/7/2015)
 • Về việc sửa chữa Nhà 7 gian thuộc khu du lịch Mẫu Sơn (1347/VP-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 (1346/VP-NC, ngày 03/7/2015)
 • Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1344/VP-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí bổ sung (635/UBND-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1342/VP-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1341/VP-KTN, ngày 03/7/2015)
 • Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL (1340/VP-VX, ngày 03/7/2015)
 • Xem tiếp
  Dự báo thời tiết
  Lạng Sơn24
  Hà nội 27
  Đà Nẵng29
  Hồ Chí Minh28

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;