Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Để nắm bắt tình hình thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nói chung tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, có định hướng tham mưu, đề xuất kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Ngày 16/4/2014, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Dự báo thời tiết
Lạng Sơn26
Hà nội 26
Đà Nẵng27
Hồ Chí Minh29

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 314B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn