Thông báo mời họp của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (238/GM-UBND ngày 23/9/2016).
 • Giấy mời Họp Hội đồng xét sơ tuyển học sinh đi đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (237/GM-UBND ngày 21/9/2016).
 • Giấy mời Hội nghị phổ biến triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và văn bản pháp lý có liên quan (236/GM-UBND ngày 20/9/2016).
 • Giấy mời Dư họp về công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (235/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời v/v thống nhất Quy chế hoạt động và nhiệm vụ các ủy viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 (234/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dư họp về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (233/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dự làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (232/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dự họp xem xét đề nghị thực hiện dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ Thương mại Logistics Asean - Hồ Nam (231/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Xem tiếp

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

   

  Trưởng ban biên tập: Phạm Hùng Trường, Phó Giám đốc Sở

  Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336