Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp về Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xác định đây là một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, tuyên truyền pháp luật hết sức quan trọng và thiết thực, đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng tiến độ theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương. 
Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Bố trí vốn xây dựng dự án Trạm KSLH Than Muội xã Quang Lang huyện Chi Lăng (1593/VP-KTN, ngày 30/7/2015)
 • Bố trí vốn xây dựng dự án Trạm KSLH Than Muội xã Quang Lang huyện Chi Lăng (1593/VP-KTN, ngày 30/7/2015)
 • Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2015 (189/TB-UBND, ngày 29/7/2015)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc (188/TB-UBND, ngày 28/7/2015)
 • Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) (1582/VP-HCTC, ngày 28/7/2015)
 • Về việc quy đổi trong lượng tài nguyên khai thác để tính phí bảo vệ môi trường (1578/VP-KTN, ngày 28/7/2015)
 • Về việc thực hiện Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2015 - 2020 (1576/VP-VX, ngày 28/7/2015)
 • Về việc dự thảo văn bản góp ý Dự thảo Thông tư (1574/VP-KTTH, ngày 28/7/2015)
 • Về việc đảm bảo an toàn kết cấu thép dạng tháp (1573/VP-KTN, ngày 28/7/2015)
 • Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 19/2011/QH13 và Quyết định số 577/QĐ-TTg về bảo vệ môi trường làng nghề (1572/VP-KTN, ngày 28/7/2015)
 • Xem tiếp
  Dự báo thời tiết
  Lạng Sơn25
  Hà nội 23
  Đà Nẵng32
  Hồ Chí Minh33

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;

  Listing all pages