Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQGXD NTM

Ngày 6/9, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2010-2020 và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Rau Cao Lộc”; “Chanh rừng Mẫu Sơn Lạng Sơn”.

 

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc, cùng với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Cao Lộc cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy sự năng động, sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp nguồn lực, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, khi triển khai chương trình, trên địa bàn huyện chỉ có 1 xã đạt 5 tiêu chí, 5 xã đạt 4 tiêu chí và 15 xã đạt 3 tiêu chí, bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 3,33 tiêu chí. Đến hết năm 2016, bình quân đạt 8,8 tiêu chí/xã. Có 2 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2019 đưa xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

 

New Picture (39).png

 

Rau Cao Lộc và Chanh rừng Mẫu Sơn đón văn bằng bảo hộ

 

Tại hội nghị, thay mặt Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Rau Cao Lộc” và “Chanh rừng Mẫu Sơn Lạng Sơn” cho Hội Làm vườn huyện Cao Lộc và Lộc Bình.

 

New Picture (40).png

 

Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân

 

Nhân dịp này, UBND huyện Cao Lộc đã tặng giấy khen cho 25 tập thể, 27 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020./.

 

Vi Hoa