Skip to main content

Thường xuyên truyên truyền, quán triệt, giữ vững, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Chiều 28/9/2018, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018.

 

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018 (1).jpg

 

Ban Chấp hành Hội CCB Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018

 

Trong 9 tháng năm 2018, các tổ chức trong Hội CCB Khối CCQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; tổ chức phát động thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các tổ chức hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường. Tự giác tham gia các cuộc vận động như: Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, ủng hộ thiệt hại do thiên tai gây ra ở khu vực Tây Bắc, ủng hộ chiến sỹ, nhân dân ở hải đảo, biên giới, tặng quà các gia đình chính sách... với số tiền gần 170 triệu đồng. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao,... thu hút trên 03 nghìn lượt người tham gia.

 

Trong quý IV năm 2018, Hội CCB Khối CCQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đến các tổ chức hội, hội viên. Vận động hội viên gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phát động; đặc biệt là cuộc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Xóa nhà tạm nhà dột nát” do Trung ương Hội và Hội CCB tỉnh phát động. Các cấp hội xây dựng kế hoạch phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ...

 

Đức Luận