Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp nghe giải trình một số nội dung về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Ngày 13/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe giải trình một số nội dung về lĩnh vực tài nguyên, môi trường dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự họp

 

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được thực hiện đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm được chú trọng. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng đất san lấp cao nhưng số lượng mỏ được cấp phép ít dẫn đến tình trạng khai thác đất san lấp hiện diễn ra tràn lan ở một số nơi, gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan. Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm.

 

Tiếp đó, phiên họp nghe báo cáo giải trình về tình hình ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ. Ngay sau khi nhận được kiến nghị của công dân, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc kiểm tra, giải quyết, yêu cầu Công ty nghiêm túc khắc phục các hạn chế, sai phạm.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, đối với công tác quản lý, khai thác các mỏ đất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các quy định, quy hoạch, kế hoạch liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn; tham mưu thực hiện công tác cấp phép khai thác chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

 

Về việc ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp tục khắc phục những vi phạm của Công ty; đánh giá toàn diện tác động, ảnh hưởng của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty để báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm 2018. Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc khắc phục các vi phạm; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình ảnh hưởng do hoạt động sản xuất chì thỏi... Yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, tập trung khắc phục những hạn chế, vi phạm theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

 

Yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

Phương Linh