Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra Lạng Sơn

Thứ Ba, 30/01/2018 - 16:45

Ngày 26/01/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 

 

Năm 2017, các tổ chức thanh tra hành chính tỉnh đã triển khai 409 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng gần 60% so với năm 2016; các tổ chức thanh tra ngành dọc đã tổ chức triển khai 159 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý  nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp. Trong đó, số đơn thư được giải quyết đạt tỷ lệ gần 87%.

Năm 2018, với chủ đề “Kỷ cương, tận tâm, chủ động, đổi mới, hiệu quả”, Thanh tra tỉnh tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: bám sát các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, thực hiện 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, kết thúc 85% trở lên các cuộc thanh tra triển khai trong năm; thường xuyên phối hợp với ban tiếp công dân các cấp tổ chức, duy trì việc tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, quản lý, xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngành thanh tra tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung thanh, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, dễ xảy ra sai phạm; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 321, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Người đứng đầu chính quyền các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh công bố quyết định tặng giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra năm 2017.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn