Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Đá Chông - K9, huyện Ba Vì

Thứ Năm, 04/01/2018 - 14:41

Ngày 02/01/2018, Chi Bộ Thanh tra tỉnh tổ chức  đợt sinh hoạt chính trị thông qua hoạt động về nguồn: thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Đá Chông - K9, huyện Ba Vì, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn