Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Thứ Ba, 07/11/2017 - 10:14

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-TTr ngày 31/7/2017 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017;  Ngày 03/11/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Tới dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt những kiến thức, nghiệp vụ công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và Trao đổi một số nội dung về công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải tranh chấp đất đai có Đ/c Đoàn Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Trưởng, phó văn phòng và các phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh và 340 đại biểu là 

các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Đình Lập và Cao Lộc.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn