Hội nghị tổng kết 03 năm Luật Tiếp công dân

Thứ Ba, 10/10/2017 - 15:25

Sáng 05/10/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND 226 xã, phường, thị trấn.

 

 

 

Sau 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. Ban Tiếp công dân tỉnh, của 11 huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị đã được kiện toàn, bố trí cán bộ và các trang thiết bị cần thiết. Việc tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc; sau các kỳ tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết luận để chỉ đạo xem xét, giải quyết các nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; việc phối hợp giữa các cơ quan cũng được duy trì thường xuyên. Từ 01/7/2014 – 01/7/2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 17.668 lượt công dân, tiếp nhận 9.626 lượt đơn thư.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc tiếp công dân.

 Đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, nhất là các cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân; đồng thời chia sẻ với những khó khăn khi thực hiện công tác này. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tiếp công dân; làm tốt công tác phối hợp, thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách, tập trung vào hòa giải ngay tại cơ sở, quan tâm công tác thi đua khen thưởng./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn