Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

Thứ Ba, 10/01/2017 - 04:35

Ngày 05/01/2017 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2017. Dự hội nghị có  các đồng chí  lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

ảnh: Đoàn Chủ tịch (từ trái sang): Đ/c Bế Mạnh Quân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch công đoàn  - Đ/c Lê Quang Tĩnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

 

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2016 và dự toán được giao năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi kinh phí công đoàn năm 2016 và dự toán năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016. Các ý kiến thảo luận, phát biểu đã phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra trong báo cáo, đồng thời bổ sung những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

Hội nghị đã phát động thi đua năm 2017 trong cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh; tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa văn phòng và các phòng nghiệp vụ trong cơ quan.

 

 

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và nhân dịp này Chủ tịch Công đoàn đã khen thưởng cho 04 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong công tác công đoàn năm 2016

 

 

                                                                                                                                Tin, bài: Tô Hương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn