Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Thứ Ba, 10/01/2017 - 04:01

Ngày 21/12/2016, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 04–NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017…

 

          Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 4, khóa XII phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn