Hội nghị Tổng kết Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"

Thứ Năm, 21/07/2016 - 02:23

Thực hiện Đề án 1133, UBND tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, PBGDPL về khiếu nại tố cáo (KNTC) đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Toàn tỉnh đã triển khai được 14.289 cuộc tuyên truyền trực tiếp các quy định pháp luật về KNTC cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn với 831.349 lượt người tham dự; cấp phát 12.820 cuốn tài liệu, 22.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về KNTC”...

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay (2013-2016), công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đã được duy trì thường xuyên, từng bước đi vào nề nếp. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân cơ bản đã thực hiện theo quy trình, đơn thư tiếp nhận cơ bản đã được xử lý kịp thời. Nhận thức của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực hơn, công dân đã nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong việc KNTC của mình. Kết quả giải quyết KNTC từ khi thực hiện Đề án đã có nhiều vụ việc thông qua giải thích, vận động thuyết phục công dân đã rút đơn (từ 2014 đến nay đã có 72 vụ việc công dân rút đơn KNTC). Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết dứt điểm 3 vụ việc phức tạp kéo dài. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh những vụ việc có tính chất phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”.

Nhân dịp này, Chánh Thanh tra tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

 

 

Ảnh: Đ/c Đoàn Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn