PHÒNG NGHIỆP VỤ 2

Thứ Sáu, 26/04/2013 - 03:27

 

   

 

       I. Tên đầy đủ: Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp và phụ trách địa bàn (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ II),

        II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ II gồm có 06 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Lê Thị Vân

Trưởng phòng

3.814.689

02

Hứa Mai Anh

Phó Trưởng phòng

 

03

Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 

04

Hoàng Quang Huy

Chuyên viên

 

05

Nguyễn Kim Thành

Chuyên viên

 

 

        III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ II:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra kinh tế - xã hội theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Thực hiện quyền thanh tra về kinh tế - xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các Sở, Ngành thuộc khối kinh tế tổng hợp và 02 huyện.

        Cụ thể:

Các Sở:       - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                   - Sở Tài chính;

                   - Cục Thống kê;

                   - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

                   - Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

                   - Chi Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;

                   - Chi Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

                   - Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn;

                   - Ban Dân tộc.

Các huyện:    - Huyện Cao Lộc;

                   - Huyện Lộc Bình;

                   - Huyện Hữu Lũng./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn