VĂN PHÒNG THANH TRA TỈNH

Thứ Sáu, 26/04/2013 - 03:09

 

I. Tên đầy đủ: Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Văn phòng)

            

            II. Cơ cấu tổ chức phòng: Văn phòng Thanh tra tỉnh gồm 09 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Vũ Ngọc Hà

Chánh Văn phòng

3.812.279

02

Lăng Thị Thơ

Phó Chánh Văn phòng

3.812.273

03 Tô Thị Thanh Hương Chuyên viên  

04

Nguyễn Thị Phương Thảo

Văn thư

3.816.383

05

Hoàng Hồng Lặng

Kế toán

 

06

Cao Văn Dân

Lái xe

 

07

Nguyễn Trung Thành

Lái xe

 

08

Vi Thanh Xuân

Bảo vệ

 

09

Hoàng Thị Nhung

Tạp vụ

 

 

            III.Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng như sau:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, công tác thanh tra đã được phê duyệt;

- Theo dõi, tổng hợp thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chánh Thanh tra;

- Quản lý, hướng dẫn, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng lực lượng;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác pháp chế của cơ quan Thanh tra tỉnh;

- Quản lý công tác hành chính, quản trị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao./.

 

Hoàng Ngọc   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn