Skip to main content

Thành ủy Lạng Sơn sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 09/10, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Phương Lâm, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đọc báo cáo kết qủa công tác dân 9 tháng đầu năm

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Thành uỷ và khối dân vận các phường, xã đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Công tác dân vận của chính quyền được tăng cường đổi mới, thủ tục hành chính được cải cách, công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tăng cường. Trong 9 tháng qua, UBND thành phố và các phòng, ban, UBND các phường, xã đã tiếp 700 lượt công dân, tiếp nhận 418 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó đã giải quyết 343 đơn  thuộc thẩm quyền. Cùng với đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động không ngừng được đẩy mạnh, phong trào thi đua Dân vận khéo được phát huy hiệu quả; việc thực hiện xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" được triển khai thí điểm tại phường Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương;…

 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2019, Thành ủy Lạng Sơn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận và khối dân vận các phường xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nắm chắc tư tưởng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở./.​

 

Thanh Huệ