Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2019

Ngày 18/02, thành phố Lạng Sơn, đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

 

Khuôn khổ hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt nội dung các văn bản, quyết định, Nghị định của Ủy ban nhân dân các cấp và của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất việc tổ chức các lễ hội đảm bảo nguyên tắc nhằm giáo dục truyển thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với nội dung và quy  mô, cùng với đó nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, đảm bảo truyền thống; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất.

 

Các đại biểu tha gia thảo luận tại hội nghị

 

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn cũng đã lưu ý đối với các đội múa sư tử, múa rồng khi tham gia lễ hội không luồn lách vào nhà dân tránh sách tắc cho đoàn rước kiệu; đối với các đội văn nghệ tham gia múa chầu thể hiện được nét đặc sắc của văn hóa Xứ Lạng và đối với mỗi người dân khi tham gia lễ hội nên tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, không tung, dắt, để tiền lên Kiệu hoặc vào các tay tượng, các thanh đồng;… không chui qua dưới Kiệu để đảm bảo an toàn, đặc biệt các lễ hội không khuyến khích các đội sư tử nhí; hơn hết là mỗi người dân thành phố Lạng Sơn phải chăng nên thực hiện tốt nếp sống văn minh không bắc rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè,…đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần vào việc tổ chức thành công của các lễ truyền thống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./.

 

Thanh Huệ