Skip to main content

Tháng 8 năm 2019: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.218 hồ sơ

Trong tháng 8 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.218 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.214 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,70%).

 

New Picture (36).png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 8/2019 là 2.070 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 539 hồ sơ; tiếp nhận mới là 1.531, tiếp nhận trực tuyến 394 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 1.096 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 41 hồ sơ; thực hiện trả kết quả 1.218 hồ sơ, trong đó có 510 hồ sơ trước hạn (chiếm 41,9%), 704 hồ sơ đúng hạn (chiếm 57,8%), 04 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,3%); còn 530 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 518 hồ sơ chưa đến hạn, 12 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 558 hồ sơ, Kế hoạch và đầu tư 368 hồ sơ, Tư pháp 166 hồ sơ … Trong tháng, có 691 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá Rất hài lòng là 663 lượt, chiếm 95,9%; 28 lượt đánh giá hài lòng, chiếm 4,1%.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung