Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,377

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:33:24

  Chi tiết:

   Hôm nay: 172

   Tuần này: 3521

   Tháng này: 11506

   Năm nay: 40015

Thông báo Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018

Thứ Hai, 02/12/2018 - 14:00

UBND TỈNH LẠNG SƠN    

           SỞ TÀI CHÍNH            Số: 17/TB-STC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Lạng Sơn, ngày 09 tháng  02 năm 2018

 

                           

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018.

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở,

- Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 

 

          Thực hiện Thông báo số 5427/TB-BLĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh,Về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Công văn số 77/UBND-TH, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, V/v tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

          Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết năm 2018; Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh, về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Tuyên truyền tới cán bộ, công chức và qua cán bộ, công chức vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp tết, thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời” và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo đi đôi với tác hại, nguy hiểm của hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; tuyên truyền chấp hành nghiêm túc Luật giao thông.

          Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Sở và các nhiệm vụ phát sinh trước thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định;

Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 dài, từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất) vì vậy các đồng chí Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng quán triệt đến các đồng chí được phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018 thực hiện nghiêm túc lịch trực Tết của Sở Tài chính (Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã gửi cho các Phòng).

          Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản được phân công tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Công văn số 77/UBND-TH, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, V/v tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,  báo cáo nhanh tình hình tết theo quy định trước 15 giờ ngày 17/02/2018 (mùng  2 Tết) và 9 giờ ngày 20/02/2018 (mùng 5 Tết) báo cáo UBND tỉnh.

          Thời gian họp cơ quan: 8 giờ ngày 21/02/2018 tức mùng 6 Tết tất cả cán bộ, công chức có mặt họp mặt đông đủ tại tầng 01, Phòng trực Tết của cơ quan để các đồng chí Lãnh đạo Sở chúc Tết và triển khai công việc sau Tết.

Chánh Văn phòng Thông báo cho các đồng chí Trưởng phòng,  Chánh Thanh tra, Văn phòng, cùng toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính biết để thực hiện./.                                           

 

Nơi nhận:

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như kính gửi (thực hiện);

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng; Thanh tra; Văn phòng;

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VP.

 

 

 

 

             Nguyễn Hoàng Đỉnh

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn