Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,172

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:33:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 71

   Tuần này: 3171

   Tháng này: 12301

   Năm nay: 40810

Kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan dịp Tết Nguyên đán của Tiểu đội tự vệ Sở Tài chính

Thứ Năm, 02/08/2018 - 16:30

BỘ CHQS TỈNH LẠNG SƠN

BAN CHQS SỞ TÀI CHÍNH

   Số: 01/KH - BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan dịp Tết Nguyên đán

của Tiểu đội tự vệ Sở Tài chính

 

Thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12;

Thực hiện Công văn số 169/ BCH-TM ngày 02/02/2018, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Về việc hoạt động sẵn sàng chiến đấu của DQTV bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Để việc vui chơi, đón Tết đón Xuân Mậu Tuất năm 2018 bảo đảm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phẩn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và sẵn sàn chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ban chỉ huy quân sự Sở Tài chính yêu cầu Tiểu đội Tự vệ cơ quan, chỉ đạo lực lượng tự vệ, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tổ chức quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ cơ quan, nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, đề cáo trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Tự vệ cơ quan với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và cư dân quanh trụ sở Sở Tài chính.

2.Nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt Nghị định 133/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

3. Kiện toàn lực lượng tự vệ tại chỗ, lập phương án và tổ chức luyện tập sẵn sàng chiến đấu tại chỗ; phối hợp với Công an và các lực lượng khác thống nhất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tính huống xảy ra, phòng cháy, chữa cháy. Duy trì thường xuyên 01 Tổ tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan.

4.Căn cứ vào quân số Tự vệ của cơ quan Tiểu đội chia thành 03 Tổ, luân phiên trực từ ngày 14/02/2018 đế hết 20/02/2018 (danh sách tự vệ kèm theo).

Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài chính Lạng Sơn xây dựng kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Tiểu đội tự vệ./.

Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh(B/C);

KT.CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

- Ban CHQS Thành phố;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài chính;

- Các Phòng NV, Thanh tra Sở;

- Tiểu đội Tự vệ Sở;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

ĐÀO VĂN THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Danh sach truc DQTV dip Tet Mau Tuat.xls41.5 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn