Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,376

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:32:24

  Chi tiết:

   Hôm nay: 171

   Tuần này: 3520

   Tháng này: 11505

   Năm nay: 40014

Danh sách phân công cán bộ trực Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ Năm, 02/08/2018 - 16:20

UBND TỈNH LẠNG SƠN

        SỞ TÀI CHÍNH

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT, NĂM 2018

 

 

                              

 

NGÀY TRỰC

 SÁNG, CHIỀU

HỌ TÊN CÔNG CHỨC TRỰC

TRỰC LÃNH ĐẠO, ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

Ngày 29 T.chạp (14/02/2018)

Văn phòng:

Toàn bộ CBCC VP  (Trừ những Đ/c ở xa, về quê) chấm công cụ thể

Đoàn Thu Hà           DĐ: 0983639888

Lái xe

Ngày 30 tết

(15/02/2018)

Văn phòng

Toàn bộ CBCC VP

Đoàn Thu Hà

Lái xe

Ngày 01 tết

Buổi sáng:

Nguyễn Văn lực

Nguyễn Duy Anh

Lái xe

(16/02/2018)

 

Lại Văn Toản

DĐ: 0977228777

Sơn

 

Buổi chiều:

Hoàng Thị Nương

Nguyễn Duy Anh

Sơn

 

 

Liễu Thị Yến

 

 

Ngày 02 tết

Buổi sáng:

Nguyễn Đức Toàn

Ngô Mai Hương

Lái xe

(17/02/2018)

 

Tống Minh Đoài

DĐ: 0913065148

Hậu

 

Buổi chiều

Hoàng Mỹ Yên

Ngô Mai Hương

Hậu

 

 

Đoàn Thị Hồng Nhung

 

 

Ngày 03 tết

Buổi sáng:

Nguyễn Hữu Chỉnh

Vũ Hoàng Quý

Lái xe

(18/02/2018)

 

Đặng Thu Quyên

DĐ: 0989150779

Công

 

Buổi chiều:

Đinh Thị Vừng

Vũ Hoàng Quý

Công

 

 

Nguyễn Thị Mây

 

 

 (Ngày 2 Tết tức ngày 15/02/2018, đồng chí Nguyễn Hoàng Đỉnh, Nguyễn Anh Yến, trực cả ngày; Ngày 5 Tết tức ngày 20/02/2018 trực buổi sáng tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán báo cáo UBND tỉnh theo quy định).

Ghi chú: - Thời gian trực:   + Buổi sáng từ 7h đến 11 h 30

                                          + Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h.

     - Bảo vệ cơ quan, thực hiện phân trực 24/24 h (có lịch phân trực riêng của Bảo vệ)

                                                                                      Lạng Sơn, ngày 08 tháng  02 năm 2018

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 - UBND tỉnh (báo cáo)

- Công An tỉnh (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, VP, Tranh tra;

- Lưu VP.

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Hoàng Đỉnh

 

 

 

                                                                                                                  

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn