Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,381

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:35:29

  Chi tiết:

   Hôm nay: 176

   Tuần này: 3525

   Tháng này: 11510

   Năm nay: 40019

Báo cáo Tình hình trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ Ba, 02/06/2018 - 23:49

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 63/BC-STC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

                                                                

                                                                    BÁO CÁO

Tình hình trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018

 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết năm 2018; Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh, về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Công văn số 77/UBND-TH ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực Tết và báo cáo tình trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất, 2018. Sở Tài chính Lạng Sơn xin báo cáo cụ thể như sau:

          1. Ngày 29/01/2018, Sở Tài chính họp cơ quan phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính, của các Bộ, ngành Trung ương và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuyên truyền tới cán bộ, công chức và qua cán bộ, công chức vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp tết, thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời” và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài chính và của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo đi đôi với tác hại, nguy hiểm của hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; tuyên truyền chấp hành nghiêm túc Luật giao thông.

2. Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo nhu cầu chi tiêu của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các khoản chi lương và các khoản có tính chất lương. Đảm bảo nguồn cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn để kịp thời thanh toán tiền lương, trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Kết quả thu, chi ngân sách cụ thể:

2.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến 05/02/2018 là 590.823 triệu đồng, đạt 10,02% so với dự toán Trung ương giao, đạt 9,4% so với dự toán tỉnh giao, bằng 156,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó:

- Thu nội địa: 302.621 triệu đồng, đạt 13,8% so với dự toán tỉnh giao, bằng 163,5% so với cùng kỳ năm 2017.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 285.502 triệu đồng, đạt 7% so với dự toán giao, bằng 148,9% so với cùng kỳ năm 2017.

- Các khoản huy động đóng góp: 2.700 triệu đồng.

2.2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 5/2/2018: 495.290 triệu đồng, đạt 4,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 68,5% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 440.380 triệu đồng, đạt 5,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 71,6% so với cùng kỳ năm 2017.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác: 54.910 triệu đồng đạt 2,4% dự toán tỉnh giao, bằng 51% so với cùng kỳ năm 2017.

 (Có biểu chi tiết đính kèm).

3. Công tác triển khai thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn giá:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương và các cơ quan chức năng liên quan: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND về việc cho các doanh nghiệp ứng kinh phí từ quỹ dự trữ tài chính để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá, cụ thể như sau:

- Tổng số kinh phí tạm ứng năm 2018 cho các doanh nghiệp là 30 tỷ đồng, với lãi suất 0%; thời hạn tạm ứng 06 tháng (từ ngày cấp kinh phí đến ngày 30/6/2018 đối với doanh nghiệp dự trữ hàng tiêu dùng và 10 tháng từ ngày cấp kinh phí đến ngày 31/10/2018 đối với doanh nghiệp cung cấp giống cây lương thực và phân bón);

- Số lượng doanh nghiệp tham gia thực hiện dự trữ hàng hóa: 04 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần thương mại Hoàng Nguyên, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn và Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Phú.

- Điểm bán hàng bình ổn giá: có các điểm phân phối hàng hóa đến trung tâm huyện, Cụm xã, vùng sâu, vùng xa. 

4. Về triển khai báo cáo công tác quản lý, điều hành và tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán:

Sở Tài chính ban hành văn bản số 117/STC-QLG&CS ngày 19/01/2018  gửi Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bac Nhà nước  Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đề nghị triển khai thực hiện báo cáo công tác quản lý, điều hành và tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết nguyên đấn Mậu Tuất năm 2018.

5. Đánh giá diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018:

Nhìn chung lượng hàng cung ứng cho nhu cầu Tết Nguyên đán khá phong phú về chủng loại hàng hoá, lượng hàng dự trữ đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường; nhận định khả năng những ngày giáp Tết (28, 29, 30 Tết) và từ ngày 02 đến 06 Tết giá một số các mặt hàng thiết yếu sẽ biến động không lớn; Tại thời điểm báo cáo giá cả các mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm tươi sống (gà, thịt lợn) phục vụ tết giá tăng chút ít so với giá bán ngày thường, lượng hàng hóa cung ứng dồi dào, cụ thể:

- Nhóm hàng lương thực, thực phẩm: Nhóm hàng lương thực có gạo tẻ ngon giá tăng nhẹ (gạo Bao thai tăng khoảng 500 đ/kg và ở mức 16.000đ/kg; gạo Tám thơm giá 17.000 - 18.000 đ/kg); Gạo nếp cái những ngày trước tết giá dao động từ 26.000 đ/kg - 30.000 đ/kg tùy từng loại gạo, lượng hàng lưu thông trên thị trường không lớn, mức tiêu thụ bình thường; thời gian gần đây, giá thịt lợn tăng nhẹ khoảng 5.000 đ/kg - 10.000 đ/kg và ở mức 70.000 đ/kg đến 75.000 đồng/kg; Giá ta (gà giò) tăng nhẹ 5.000 đ/kg -10.000 đ/kg và ở mức 145.000 đ/kg -150.000 đ/kg;

Giá hàng thực phẩm công nghệ như đường, sữa, bánh kẹo trong những ngày trước, trong bình ổn, không có biến động do lượng dự trữ lớn  (Giá 01kg đường xuất khẩu Biên hòa ở mức 18.000đ/kg, Kẹo Chew Hải Hà khối lượng 105g giá 6.000 đ/gói; Bánh Sozol Hải Hà khối lượng 300g  giá 27.500 đ/gói); tỉnh Lạng Sơn tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để dữ trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá cho 02 doanh nghiệp được Ngân sách hỗ trợ 9 tỷ đồng để dự trữ hàng Tết, đều có cam kết giữ ổn định giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán;  mặt hàng phong phú, nhiều chủng loại, nhịp độ mua, bán diễn ra bình thường.

- Nhóm hàng cước vận chuyển: Ngày 03/02/2018 Giá xăng dầu giữ nguyên không điều chỉnh tăng giá, đây là yếu tố để ổn định giá cước vận chuyển gần dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018: Giá cước vận chuyển hành khách Lạng Sơn – Hà Nội: 85.000 đồng/khách; Giá cước taxi phổ biến là 7.000 - 9.000 đ/km giá mở cửa.

- Phí tham quan danh lam thắng cảnh, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô: Thực hiện theo Quyết định do UBND tỉnh ban hành mức thu phí tham quan, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Do vậy không có biến động giá trong những ngày trước tết;

- Nhóm mặt hàng thuốc phòng và chữa bệnh: Giá mặt hàng thuốc chữa bệnh cho người không có biến động.

- Nhóm mặt hàng như hoa đào và cây quất: Dự đoán mặt hàng này có xu hướng tăng hơn so với năm 2017. Do năm nay là năm nhuận, phần lớn cây hoa đào đã nở trước dịp tết, dẫn đến giá bán cây đào nở đúng dịp tết sẽ có xu hướng  tăng và giá cây quất sẽ có xu hướng tăng theo, do số lượng cành đào cung ứng không đủ và giá bán giá cao từ đó người dân sẽ chuyển sang mua cây quất để trưng bày tết.

6. Trong thời gian chuẩn bị Tết, Sở Tài chính phân công cụ thể lịch trực Tết của Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức trực tết đảm bảo giải quyết công việc của Sở kịp thời báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn.

          Sở Tài chính đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính đang chuẩn bị bố trí, tổ chức nơi đón tết đảm bảo trang trọng, quán triệt tinh thần triệt để tiết kiệm, đối với cán bộ, công chức trong cơ quan với tinh thần đều đón tết vui tươi, lành mạnh tại cơ quan và gia đình, tuyên truyền cán bộ, công chức và gia đình cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về đốt pháo trái phép, vi phạm Luật giao thông và các tệ nạn xã hội, đảm bảo cơ quan an toàn, không để xẩy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan...

          Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia Chương trình công tác của UBND tỉnh, cùng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018.

          Sở Tài chính xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý

 

           

 

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn