Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 385,706

  IP của bạn: 54.226.55.151

  Thời gian: 2018-02-22 02:00:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 24

   Tuần này: 3116

   Tháng này: 13835

   Năm nay: 42344

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng

Thứ Năm, 12/28/2017 - 21:01

Ngày 27/12/2016, Đảng uỷ Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Đỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Sở tham dự và chỉ đạo việc tổ chức hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo Công ty TNHH 1TV sổ xố kiến thiết Lạng Sơn và toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng trong Đảng uỷ.

Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng đã được nghe đồng chí Nông Thanh Hải, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản quan trọng của Nghị quyết Ttung ương 6 khoá XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

              Đồng chí Nông Thanh Hải, Phó Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết

 

Đồng chí nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Toàn cảnh hội nghị

Các đảng viên trong Đảng uỷ đã tập trung chú ý lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên của Đảng uỷ đã tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nghiêm túc đánh giá hiệu quả kết quả học tập Nghị quyết./.

 

 

Đức Khánh

Phòng TH &TK

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn