Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,536

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 03:57:04

  Chi tiết:

   Hôm nay: 39

   Tuần này: 2518

   Tháng này: 12665

   Năm nay: 41174

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tài chính.

Thứ Tư, 09/27/2017 - 21:28

 

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ, ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, sáng 26/9/2017, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tài chính.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

 

Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí là thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Lãnh đạo phòng và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

       

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính và các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về các nội dung: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, việc thực hiện công tác kiểm tra đối với cấp dưới, việc thực hiện công tác cải cách tài chính công, việc thực hiện nội dung hiện đại hóa nền hành chính.

 

 

Đồng chí Hoàng Minh Tuyền, Phó Trưởng phòng CCHC và đồng chí Lâm Lan Hương, Chuyên viên phòng CCHC, Sở Nội vụ kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài chính

 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá cao Lãnh đạo Sở Tài chính đã quan tâm công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác Cải cách thể chế, đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành 47 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản, phí, lệ phí…; công tác cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các Phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. Triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tăng cường hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, năm 2017.

 

Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện 6 nội dung công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 theo kế hoạch đã  đề ra. Tiếp tục thực hiện các Quyết định quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, xem xét các TTHC để đưa ra triển khai thực hiện tại cơ chế một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến gải quyết TTHC.

 

                                                                   Phạm Hồng Ngọc Văn phòng Sở

 

 

 

 

Xem tin theo ngày

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn