Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 464,557

  IP của bạn: 54.162.121.80

  Thời gian: 2018-04-24 21:24:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 1122

   Tuần này: 7497

   Tháng này: 27936

   Năm nay: 121423

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH)Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Năm, 01/05/2017 - 16:01

Ngày 26/12/2016, Đảng uỷ Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở dự và chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng trong Đảng uỷ…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Sở giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của những Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua tại Hội nghị lần thứ tư gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở

trình bày nội dung Hội nghị

 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sở Tài chính đề ra mục đích giúp cho các cán bộ, đảng viên và các quần chúng nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đảng viên trong Đảng uỷ cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề giúp các lãnh đạo phòng, bí thư các chi bộ, chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị mình; gắn việc học tập chuyên đề với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên của Đảng uỷ đã tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân, nêu lên những nhận thức của mình về các Nghị quyết và Kết luận, qua đó, có những đề xuất, giải pháp, trách nhiệm của bản thân trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XII gắn với thực tế của cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Đức Toàn

Phòng TH&TK

 

Xem tin theo ngày

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn