Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 463,895

  IP của bạn: 54.81.71.187

  Thời gian: 2018-04-24 10:14:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 460

   Tuần này: 6835

   Tháng này: 27274

   Năm nay: 120761

Giấy mời Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 12/28/2016 - 09:18

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 145/GM-STC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày  26  tháng 12  năm 2016

 

 

GIẤY MỜI

Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Giám đốc

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 


 

                   Kính gửi:

 

 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng phòng, Chánh,

Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính;

- Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính;

- Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016;

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị, thành phần dự hội nghị.

Đại biểu mời dự hội nghị:

- Đồng chí Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy phụ trách Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn.

2- Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính;

3- Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính;

5- Chánh, Phó chánh: Văn phòng; Thanh tra; các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính,

          - Thời gian:  14 ngày 03 tháng 01 năm 2017;

          - Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 Sở Tài chính Lạng Sơn;

- Nội dung: Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và cá nhân các đồng chí Ban Giám đốc Sở Tài chính năm 2016:

          Kính mời các đồng chí đến dự hội nghị kiểm điểm./.

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn