Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 464,558

  IP của bạn: 54.162.121.80

  Thời gian: 2018-04-24 21:25:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 1123

   Tuần này: 7498

   Tháng này: 27937

   Năm nay: 121424

Lễ Công bố Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 11/18/2016 - 10:55

          Ngày 17/11/2016, tại hội trường tầng 2, trụ sở HĐND – UBND tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn. Sự ra đời của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của Tỉnh Lạng Sơn theo quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt.

          Đây là kết quả của việc thực hiện Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn. Việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, sẽ giúp cho UBND tỉnh có thêm công cụ tài chính để huy động vốn và đầu tư trực tiếp các dự án kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ra mắt quỹ ĐTPT

  

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, đến hết năm 2017 là 200 tỷ đồng.

Với mục tiêu:

           Thứ nhất: Thực hiện đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư để đầu tư trực tiếp các dự án kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

          Thứ hai: Nhận ủy thác và ủy thác với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ; Thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

          Thứ ba: Nhận ủy thác quản lý vốn và hoạt động của quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV nhằm hỗ trợ các DNNVV, hợp tác xã trong việc đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền vay, được vay vốn từ các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và góp phần phát triền kinh tế - xã hội.

          Thứ tư: Làm đa dạng các loại hình tài chính - tín dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế địa phương.

  

 

    Với vai trò một là một tổ chức tài chính trung gian Quỹ Đầu lư phát triển tỉnh Lạng Sơn sẽ là cầu nối giữa chính sách khuyến khích đầu tư phát triển của Nhà nước với doanh nghiệp, là động lực giúp các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy các dự án đầu tư sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, từng bước tạo hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.Với vai trò một là một tổ chức tài chính trung gian Quỹ Đầu lư phát triển tỉnh Lạng Sơn sẽ là cầu nối giữa chính sách khuyến khích đầu tư phát triển của Nhà nước với doanh nghiệp, là động lực giúp các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy các dự án đầu tư sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, từng bước tạo hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh./.

Xem tin theo ngày

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn