Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 461,467

  IP của bạn: 54.80.103.120

  Thời gian: 2018-04-21 15:00:32

  Chi tiết:

   Hôm nay: 819

   Tuần này: 8195

   Tháng này: 24840

   Năm nay: 118327

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Thứ Ba, 08/09/2016 - 09:02

          Ngày 05-8-2016, Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

 

          Tham gia hội nghị có Đồng chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính, cùng trên 100 cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, đồng thời nhấn mạnh:

          Mục đích của Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Đặc biệt là, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước và của tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm tới.

 

Cán bộ Đảng viên, Công chức, Viên chức thuộc Đảng bộ Tài chính học nghị quyết

 

Cán bộ Đảng viên, Công chức, Viên chức thuộc Đảng bộ Tài chính học nghị quyết

 

         Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, Chi bộ của Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và cán bộ chủ chốt của các phòng. Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

          Trên cơ sở hiểu sâu, nắm vững những nội dung chủ yếu trên từng lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức, năng lực sáng tạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong tổ chức thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, các điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Nêu rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

          Trong buổi sáng, Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Bích Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, quán triệt chuyên đề 1: "Những nội dung cơ bản của Báo cáo chinh trị tại Đại hội XII của Đảng". Đồng chí Nguyễn Thành Hoành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối, quán triệt chuyên đề 2: “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020”

 

        Buổi chiều, Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, quán triệt chuyên đề 3: “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng Chí Nguyễn Hoàng Đỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính quán triệt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

          Hội nghị tổ chức thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp Hành Đảng bộ Tài chínhThực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII,và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính có ý thức học tập nghiêm túc. Sau hội nghị thực hiện viết bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo quy định.

 

 

                                                                             Nguyễn Hoàng Đỉnh, Ủy viên

                                                                         Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính

 

Xem tin theo ngày

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn