Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 60,866

  IP của bạn: 54.197.180.64

  Thời gian: 2017-03-23 21:21:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 668

   Tuần này: 4183

   Tháng này: 13863

   Năm nay: 35155

GIỚI THIỆU CHUNG

                                   SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

          - Địa chỉ:              Số 02,đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn

          - Điện thoại :       025.3870144

          - Fax:                   025.3878012

          - Email:                stclangson@mof.gov.vn

 

         Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

                2. Tổ chức bộ máy

            

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: 025.3870144    Fax: 025.3878012

Email: stclangson@mof.gov.vn