Skip to main content

Tập huấn kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, rối nhiễu tâm trí

Trong 2 ngày 21 và 22/8, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng năm 2019.