Skip to main content

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở

Ngày 19, 20/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn các chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

 

Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới thuộc phần bồi dưỡng lý luận chính trị. Các đồng chí báo cáo viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới thuộc phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ ở cơ sở (Mặt trận Tổ quốc, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh). Các đại biểu cũng được Ban Tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

 

Việc tập huấn các chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của tài liệu vừa được biên soạn; vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở. Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tiếp theo.

 

Đức Luận