Skip to main content

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI

Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai đến cấp ủy, chính quyền các cấp, thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương; qua đó khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, chăm lo đến công tác an sinh xã hội. Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt trên 2.800 tỷ đồng, hiện có trên 70.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng trong 05 năm đạt trên 930 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 8%. Vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 30 nghìn hộ thoát nghèo, hơn 6 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, gần 8 nghìn lao động được tạo việc làm mới, mở rộng việc làm…

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40; hàng năm HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay, triển khai thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về tín dụng chính sách xã hội, các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo. Các sở, ban, ngành liên quan lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển giáo dục, việc làm.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, bổ sung nguồn vốn sang NHCSXH tạo điều kiện để các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay, quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của NHCSXH. Các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Đồng chí cũng đề nghị NHCSXH tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, phối hợp cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi; các đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân

 

Nhân dịp này, 15 tập thể, 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 05 tập thể, 08 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam.

 

Thùy Linh