Danh Sách Sở Ban Ngành
Link Website


Văn bản của BCĐ Trung ương về PCTN

Nội dung tin RSS

BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng biên tập: Đặng Quốc Chính - Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn Phòng ban chỉ đạo

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3815 066 – Fax: 025 3815 138; Email: vpbcdvpctnls@gmail.com

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn