Sở Ban Ngành

Link Website
Văn bản của trung ương
Số hiệu Trích dẫn Ngày ban hành File đính kèm
Số 04-QĐi/TW
QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ
25/7/2018
Tải về
,
Tải về
24/2018/QH14
Luật an ninh mạng
12/6/2018
Tải về
08/2013/TT-TTCP
Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hướng dẫn kê khai tài sản; phụ lục 02: Mẫu bản kê khai tài sản
31-10-2013
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA
Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA, ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, KTNN, BQP, BCA quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
19/11/2007
Tải về
2442/2007/TT-TTCP
Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
13/11/2007
Tải về
08/2007/TT-BNV
Thông tư số 08/2007/TT-BNV, ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đ
01/10/2007
Tải về
103/2007/TT-BTC
Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/Qđ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước
29/8/2007
Tải về
01/2007/QĐ-BCA (X13)
Quyết định số 01/2007/QĐ-BCA (X13), ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
02/01/2007
Tải về
2222/2006/QĐ- TTCP
Quyết định số 2222/2006/QĐ- TTCP, ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chống tham nhũng
23/11/2006
Tải về
121/QĐ-VKSNDTC-V9,
Quyết định số 121/QĐ-VKSNDTC-V9, ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập một số đơn vị cấp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
26/9/2006
Tải về
137/2009/QĐ-TTg
Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
02/12/2009
Tải về
179/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg, ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hía từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung
26/11/2007
Tải về
64/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
10/5/2007
Tải về
59/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
07/5/2007
Tải về
138/2009/QĐ-TTg
Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng
09/12/2009
Tải về
13/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
24/1/2007
Tải về
260/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg, ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị
14/11/2006
Tải về
1424/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 1424/2006/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
31/10/2006
Tải về

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 437,761

  IP của bạn: 3.80.32.33

  Thời gian: 2019-01-20 02:49:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 37

   Tuần này: 2141

   Tháng này: 7558

   Năm nay: 7558

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn