Sở Ban Ngành

Link Website
Công tác Phòng chống tham nhũng
Ngày 04/4/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và một số đồng chí trong Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Ngày 08/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với ông Hoàng Văn Dưỡng - Trưởng phòng Kỹ thuật và bà Giáp Thị Phương Mai - Kế toán của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn,...
Khoảng cuối tháng 3/2016, Nguyễn Văn Trung - sinh năm 1995, trú tại: số 6 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật được Hoàng Văn Khôi - Giám đốc Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật giao nhiệm vụ tìm và liên hệ mua một số mặt hàng hóa gồm:...
Ngày 19-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...
  Ngày 3-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quy định này thay thế Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư khóa XI...

Năm 2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính; đã ban hành 24 văn bản tăng cường chỉ đạo về công tác nội chính trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường kiểm soát và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
Đảng viên kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)...

Ngày 25-11-2017 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử với một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:   

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020...

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TĐTN-TG, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên nội dung, ý nghĩa Ngày Pháp luật; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Huyện đoàn Bắc Sơn phối hợp với Thanh tra huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2017 cho đoàn viên, thanh niên...

Trong thời gian vừa qua, công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước...
Năm 2017, Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị cao và luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng...

Thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Trong những năm qua, cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong cơ quan. Trong đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lĩnh vực này được chú trọng quan tâm thực hiện. Hằng năm, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, nhất là phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền được 50 cuộc với 3.761 lượt người tham dự, trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 08 cuộc. Tự kiểm tra 410 văn bản, rà soát 314 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật...

Ngày 22/9/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có 08 chi bộ trực thuộc với 166 đảng viên. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về giáo dục và đào tạo. Sở gồm có 09 phòng chuyên môn và tương đương, 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với biên chế được giao 2.476 người...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị cao, lộ trình thực hiện phù hợp, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 287,347

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-27 05:53:08

  Chi tiết:

   Hôm nay: 43

   Tuần này: 2681

   Tháng này: 12450

   Năm nay: 46699

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn