Sở Ban Ngành

Link Website
Công tác Phòng chống tham nhũng

Trong quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, người dân và Mặt trận các cấp đã tạo ra những cách làm hay và có hiệu quả cụ thể trong công tác quan trọng này...

Ngày 29-8, tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức cuộc họp, trao đổi với các chuyên gia và thành viên Tổ biên tập góp ý vào Kế hoạch xây dựng Đề án "Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng" (Đề án 136).
Trong 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện và kết thúc 152/232 cuộc thanh tra, kiểm tra. Phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 2,7 tỷ đồng; yêu cầu thu về quỹ, giảm trừ thanh toán, quyết toán 333,2 triệu đồng, đã thu hồi được gần 2,5 tỷ đồng; cơ quan hành chính đã tiếp 1.120 lượt công dân...

Tháng 7 năm 2018, các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn trọng điểm, tích cực phối hợp, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chốt chặn, bắt giữ hàng hóa nhập lậu qua biên giới, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Tiến hành kiểm tra 36 vụ, phát hiện 24 vụ vi phạm, trị giá số hàng hóa bị tịch thu, tiêu huỷ 97,15 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ với số tiền 124,4 triệu đồng và thu hồi số tiền bất hợp pháp 9,6 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước...

Ngày 20-7-2018, Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi , tăng cường phối hợp công tác và cung cấp thông tin về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp...

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội...

 Muốn ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” trong cán bộ, đảng viên đòi hỏi một hệ thống giải pháp tổng thể...

Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của Đại hội Đảng lần thứ XII về “tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả;...; xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức - bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị và thể chế về phòng, chống tham nhũng theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, công tác hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, có thể khái quát một số kết quả cụ thể như sau:...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, hành chính trên địa bàn. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo THADS năm 2017, ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐTHADS ngày 06/02/2018 về hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 26/3/2018 về việc tăng cường công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

Ngày 12-6-2018, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa IV đã thông qua Luật an ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản Luật này, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương xin giới thiệu một số nội dung về Luật an ninh mạng:...

Ngày 19-7, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức giao ban công tác quý 3 và kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự...

Kê khai tài sản được xác định là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản nhằm giúp cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đòi hỏi phải đổi mới về nội dung, hình thức và có cơ chế kiểm soát kê khai hiệu quả hơn...

Ngày 07-6-2018, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn...

Ngày 12-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản...  

Ngày 21-6-2018, tại Trụ sở Ban Nội chính Trung ương diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương...

 Ngày 25-6-2018, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị...

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS, ngày 22/3/2016 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công văn số 57/TANDTC-TH ngày 03/6/2016 của TAND tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa. TAND tỉnh đã phối hợp với VKSND tỉnh xây dựng Phương án kỹ thuật nối mạng trực tuyến phiên tòa, lập dự toán kinh phí thực hiện nối mạng trực tuyến phiên tòa. Được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị đã triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát theo Phương án được phê duyệt...
Ngày 18/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1995, trú tại: số 6, đường Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH DK Việt Nhật ...                                                                                                                                                                                                              Hoàng Anh Tuấn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 376,502

  IP của bạn: 54.92.190.11, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-09-25 21:13:55

  Chi tiết:

   Hôm nay: 437

   Tuần này: 5695

   Tháng này: 10641

   Năm nay: 136213

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn