Sở Ban Ngành

Link Website
Công tác Phòng chống tham nhũng

Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, nhất là phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền được 50 cuộc với 3.761 lượt người tham dự, trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 08 cuộc. Tự kiểm tra 410 văn bản, rà soát 314 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật...

Ngày 22/9/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có 08 chi bộ trực thuộc với 166 đảng viên. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về giáo dục và đào tạo. Sở gồm có 09 phòng chuyên môn và tương đương, 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với biên chế được giao 2.476 người...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị cao, lộ trình thực hiện phù hợp, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, có 04 chi bộ trực thuộc và 17 tổ đảng, với 75 đảng viên. Cơ quan Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương với 03 phòng chuyên môn và 12 Đội Quản lý thị trường; trong đó 11 đội thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 01 Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ chuyên trách chống hàng giả và quản lý doanh nghiệp). Ngoài ra, Chi cục còn có bộ phận công chức tham gia công tác tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt và Đội 389 của tỉnh...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 18/3/2017 Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn... 

Trong các ngày 1, 2 và 8/3/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc đối với các bị cáo: Hoàng Thị Pỉn, sinh năm 1953, trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Hứa Văn Giai, sinh năm 1954, trú tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc...
Ngày 28/02/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 496/CV-TU triển khai hực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng...
Ngày 08/02/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/BNCTU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ...

Năm 2016, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới..

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 08/4/2013 và Công văn số 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư, sau hơn 3 năm thành lập đến nay cơ bản bộ máy tổ chức của Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ổn định. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ;

Ngày 15-12, tại TP Bắc Giang, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban năm 2016 các Ban Nội chính Tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (cụm số 1) về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng.

 

LSO-Chỉ vì ham mê cờ bạc mà nguyên 3 cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Tràng Định (sau đây gọi tắt là Agribank Tràng Định) đã tham ô gần 7 tỷ đồng để nướng vào lô đề. Cả 3 đã phải trả giá thích đáng cho hành vi phạm tội của mình...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 09/12/2016 Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 902-CV/TU, ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản...

Ngày 06-12-2016, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 09-5-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác...

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐKT, ngày 08/6/2016 và Quyết định số 330-QĐ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ngày 02/8/2016, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng và hai chi, đảng bộ trực thuộc để thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tại huyện Hữu Lũng...

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐKT, ngày 08/6/2016 và Quyết định số 330-QĐ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 218,063

  IP của bạn: 54.80.148.252

  Thời gian: 2017-10-23 11:22:39

  Chi tiết:

   Hôm nay: 125

   Tuần này: 2153

   Tháng này: 7990

   Năm nay: 125446

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn