Sở Ban Ngành

Link Website
Công tác nội chính

1. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 những nội dung thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng...
Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 01/02/2018, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc thôn Khuổi Tát, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc...  

Chiều 6/2/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan...

  (HQ Online)- Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, mặc dù tình hình buôn lậu qua địa bàn đã giảm song vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng buôn bán, vận chuyển các loại pháo, đồ chơi bạo lực, thực phẩm không an toàn vệ sinh. Do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ dồn toàn lực để kiểm tra, giám sát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững "phên dậu" nơi biên giới...    

LSO-Chiều nay (24/1), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo...
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân trên địa bàn...
Đối với những sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải sớm xử lý các cá nhân và cơ quan vi phạm trên tinh thần nghiêm túc và nghiêm khắc, đồng thời tìm ra nguyên nhân sai phạm.

(Chinhphu.vn) – Xác định rõ năm 2018 – năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước, ngành công an đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018...

Thời gian qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy các xã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực: Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên...

Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). BLTTHS năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 điều, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, bãi bỏ 26 điều. Bộ luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác điều tra, truy tố, xét xử và bảo đảm quyền con người. Sau đây là một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Phần Thứ nhất (Những quy định chung) của Luật:...

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 10/10/2017 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thông báo quyết định giám sát việc thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...
Thực hiện nhiệm vụ giúp cấp ủy thẩm định các văn bản về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ khi được tái lập (6/2013) đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì thẩm định trên 10 văn bản và phối hợp thẩm định, đóng góp ý kiến xây dựng gần 100 văn bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ý kiến của Ban Nội chính tham gia được cơ quan chủ trì xây dựng văn bản đánh giá cao về trách nhiệm, nội dung, chất lượng và cơ bản được tiếp thu đầy đủ...

Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước qua thanh tra; đã chủ động ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra cấp huyện, kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra...

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 17/3/2008 về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 và những năm tiếp theo...

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016 - 2021; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 258,764

  IP của bạn: 54.167.29.208

  Thời gian: 2018-02-21 14:22:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 149

   Tuần này: 1934

   Tháng này: 7177

   Năm nay: 17956

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn