Sở Ban Ngành

Link Website

Kết quả một năm triển khai hệ thống giám sát trực tuyến phiên tòa

Thứ Sáu, 01/06/2018 - 06:29

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS, ngày 22/3/2016 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công văn số 57/TANDTC-TH ngày 03/6/2016 của TAND tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa. TAND tỉnh đã phối hợp với VKSND tỉnh xây dựng Phương án kỹ thuật nối mạng trực tuyến phiên tòa, lập dự toán kinh phí thực hiện nối mạng trực tuyến phiên tòa. Được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị đã triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát theo Phương án được phê duyệt, đảm bảo tiến độ. Các thiết bị giám sát trực tuyến phiên tòa được bố trí tại 04 điểm quan sát là Phòng giám sát của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phòng làm việc của Viện trưởng VKSND tỉnh, phòng làm việc của Chánh án TAND tỉnh và 05 hội trường xét xử (TAND tỉnh 02 hội trường, TAND huyện Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn mỗi đơn vị 01 hội trường), về thiết bị, mỗi điểm quan sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh được lắp đặt 01 ti vi, 01 laptop (riêng VKSND tỉnh bố trí 01 ti vi, 01 bộ âm thanh). Tại mỗi hội trường xét xử bố trí 02 camera, 01 bộ âm thanh và 01 đầu ghi. Bên cạnh đó, bố trí 01 máy chủ, 01 laptop phục vụ công tác quản trị hệ thống tại TAND tỉnh, 04 ti vi cho phòng thông tin báo chí 04 đơn vị Tòa án.

 

        Toàn cảnh điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

        Sau khi công tác lắp đặt hệ thống được hoàn thành, ngày 30/6/2017, TAND tỉnh và VKSND tỉnh khai trương hệ thống nối mạng trực tuyến phiên tòa, tổ chức giám sát trực tuyến phiên tòa đầu tiên đối với bị cáo Long Văn Huy về tội Giết người. Các TAND cấp huyện được lắp đặt hệ thống cũng đồng loạt tổ chức phiên tòa giám sát trực tuyến đầu tiên vào ngày 04/7/2017.

 

        Công tác giám sát trực tuyến phiên tòa được thông qua 03 hình thức: một là truyền hình đến các điểm giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh; hai là Tòa án tự giám sát nội bộ các phiên tòa; ba là giám sát các phiên tòa rút kinh nghiệm. Các vụ án được lựa chọn để truyền hình đến các điểm giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, VKSND tỉnh là các vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm, vụ án có nhiều đồng phạm. Các vụ việc giám sát nội bộ là tất cả các phiên tòa của Thẩm phán TAND tỉnh và TAND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Thành phố Lạng Sơn. Từ tháng 5/2018, TAND tỉnh mở rộng giám sát nội bộ, mỗi tháng lựa chọn 02 phiên tòa của các đơn vị có thiết bị giám sát trực tuyến để truyền hình đến 11 đơn vị TAND huyện, thành phố học tập và rút kinh nghiệm. Hàng tháng, TAND tỉnh đều tổng hợp kết quả giám sát phiên tòa phục vụ công tác rút kinh nghiệm xét xử trong tháng và sơ kết quý, 06 tháng.

 

          Để đáp ứng tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các phiên tòa trực tuyến, TAND tỉnh giao cho Văn phòng TAND tỉnh là đơn vị đầu mối quản lý hệ thống giám sát trực tuyến phiên tòa, vận hành trang thiết bị chuẩn bị các phiên tòa trực tuyến. Mỗi đơn vị TAND cấp huyện giao cho một cán bộ kỹ thuật trực tiếp phụ trách quản lý và vận hành thiết bị. Căn cứ tình hình các vụ án đã thụ lý, Văn phòng TAND tỉnh chủ động báo cáo Chánh án lựa chọn phiên tòa để giám sát trực tuyến và thông báo cho các cơ quan tiến hành giám sát. Chủ động kết nối, kiểm tra thiết bị trước các phiên tòa nhằm đảm bảo vận hành tốt thiết bị. Đặc biệt đối với các phiên tòa truyền hình trực tuyến đến các điểm giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, VKSND tỉnh, Văn phòng TAND tỉnh đều phối hợp tốt với Văn phòng các cơ quan để đảm bảo tốt công tác giám sát trực tuyến.

    Quang cảnh một phiên tòa Trực tuyến

      Kết quả, từ 30/6/2017 đến nay, TAND tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và triển khai giám sát trực tuyến đối với 09 phiên tòa (08 phiên tòa hình sự, 01 phiên tòa hành chính) thông qua hệ thống giám sát trực tuyến phiên tòa. Thành phần tham gia giám sát tại Tỉnh ủy, HĐND tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh phân công. Từ tháng 01/2018, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát trực tuyến các phiên tòa. Tại VKSND tỉnh do Lãnh đạo Viện kiểm sát và 11 Viện kiểm sát cấp huyện giám sát trực tuyến. Tại TAND tỉnh do Chánh án TAND tỉnh và đại diện Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án trực tiếp giám sát.

 

     Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xét xử,TAND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ giám sát phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành tiêu chí giám sát phiên tòa và triển khai cho các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh thực hiện giám sát. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường giám sát đối với các phiên tòa của các Thẩm phán còn hạn chế về kỹ năng xét xử, Thẩm phán mới bổ nhiệm, các Thẩm phán trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, các Thẩm phán có kỹ năng xét xử tốt để nhân rộng. Chánh án TAND tỉnh giao cho Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án giám sát trực tuyến các phiên tòa và tổng họp kết quả giám sát phiên tòa phục vụ rút kinh nghiệm xét xử hàng tháng tại các đơn vị và rút kinh nghiệm chung trong Tòa án hai cấp. Từ tháng 7/2017 đến nay, TAND tỉnh đã giám sát nội bộ tổng số 84 phiên tòa thông qua hệ thống giám sát trực tuyến. Đối với 03 TAND cấp huyện được lắp đặt hệ thống giám sát phiên tòa, Chánh án đơn vị đã trực tiếp giám sát các phiên tòa của Thẩm phán đơn vị mình để kịp thời tự rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xét xử trong nội bộ. Qua một năm thực hiện, các đơn vị đã tự giám sát tổng số 237 phiên tòa. Kết thúc các phiên tòa đã tự rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị phiên tòa, kỹ năng xét xử của Thẩm phán, việc thực hiện tranh tụng tại phiên tòa để các Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị rút kinh nghiệm những vấn đề thiếu sót nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử của đơn vị...

 

          Thực hiện văn bản số 136/HD-TANDTC, ngày 30/3/2017 của TAND tối cao về công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, TAND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh đăng ký và tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án. Từ tháng 6/2017 đến nay, TAND tỉnh đã giám sát tổng số 101 phiên tòa rút kinh nghiệm của các Thẩm phán (trong đó 32 phiên tòa giám sát trực tiếp, 69 phiên tòa giám sát qua hệ thống nối mạng trực tuyến phiên tòa). Trong quá trình theo dõi phiên tòa, các thành viên trong Tổ giám sát phải nhận xét, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí của phiên tòa và tổ chức rút kinh nghiệm với Hội đồng xét xử ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

 

          Đến nay, hệ thống giám sát trực tuyến phiên tòa đi vào hoạt động ổn định, chất lượng đường truyền tốt. Cán bộ quản lý hệ thống được tập huấn, hướng dẫn kịp thời nhằm quản lý, vận hành tốt hệ thống, không đế trục trặc xảy ra trong quá trình giám sát. Qua một năm triển khai thực hiện công tác giám sát trực tuyến phiên tòa đã mang lại những hiệu quả thiết thực đối với công tác cải cách tư pháp nói chung, đối với công tác xét xử của Tòa án nói riêng. Căn cứ các quy định mới về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, các Hội đồng xét xử đã chủ động thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, giữ vai trò là trọng tài để các bên tranh tụng, đối đáp, làm cơ sở để phán quyết đối vụ án. Các phiên tòa đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội trường xét xử được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo âm thanh, ánh sáng, quy định rõ vị trí ngồi của những người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phóng viên, đảm bảo tính trang nghiêm của phiên tòa, tính uy nghiêm của Hội đồng xét xử. Các Thẩm phán, Thư ký đều chủ động chuẩn bị kế hoạch xét xử, đề cương điều khiển phiên tòa, kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa, dự liệu các tình huống phát sinh để đảm bảo xử lý tốt tại phiên tòa, kiểm tra kỹ thành phần tham gia tố tụng. Kỹ năng điều khiển phiên tòa của các Thẩm phán cũng có nhiều chuyến biến rõ nét hơn. Các Hội thẩm nhân dân nâng cao ý thức chủ động tham gia xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã thực hiện tốt vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại trong quá trình xét xử và thực hiện quyền công tố tại phiên tòa.

 

          Việc giám sát trực tuyến các phiên tòa đã đảm bảo về hình thức trang nghiêm các phiên tòa, đảm bảo việc tranh tụng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xét xử của đội ngũ Thẩm phán, phục vụ tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác thi đua và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TAND hai cấp trong tỉnh. Năm 2017, TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết 2732/2760 vụ việc các loại đạt tỷ lệ 99%. 7 tháng đầu năm 2018 (từ 01/10/2017 - 30/4/2018), giải quyết 1410/1862 vụ việc, đạt 75,7%. Chất lượng công tác xét xử tiếp tục được nâng lên, tỉ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm so cùng kỳ năm trước, không có án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định, bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành. Với những kết quả đó, năm 2017 TAND tỉnh đã được tặng thưởng Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Cờ thi đua của UBND tỉnh, TAND Thành phố Lạng Sơn được tặng thưởng Cờ thi đua Tòa án nhân dân.

 

Nguyễn Mai Loan

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 376,498

  IP của bạn: 54.92.190.11, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-09-25 21:12:59

  Chi tiết:

   Hôm nay: 433

   Tuần này: 5691

   Tháng này: 10637

   Năm nay: 136209

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn