Sở Ban Ngành

Link Website

Một số hoạt động nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2017

Thứ Ba, 13/02/2018 - 11:52

1. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 những nội dung thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 

2. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo Lạng sơn và Đài phát thanh-truyền hình tỉnh.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính

 

3. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 1; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và đã kết thúc xử lý 02 vụ án tham nhũng; kết thúc xử lý 03 vụ án, 03 vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 01 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sau kiểm tra, giám sát và đề nghị Trung ương đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng; vụ án có bị cáo là người nước ngoài.

 

4. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại 8/8 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

5. Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 21 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cử trên 100 lượt cán bộ theo dõi địa bàn các cấp ủy, tổ chức đảng; đưa 06 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc do vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đến nay đã xử lý 5 vụ và đưa ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc.

 

 

Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 52 năm thành lập Ngành nội chính Đảng

 

6. Chủ trì thẩm định 4 dự thảo văn bản quan trọng được các cơ quan dự thảo tiếp thu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá báo cáo thẩm định có chất lượng tốt; tham gia góp ý 18 dự thảo văn bản được cơ quan dự thảo cơ bản nghiên cứu, tiếp thu: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; dự thảo Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; dự thảo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh; Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...

 

7. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với 19 trường hợp dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo theo quy định. Hiện nay, đang tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

 

8. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy giao về việc xử lý đơn thư, tiếp nhận 221 lượt đơn thư, đã xử lý đạt 100%; Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tham mưu xử lý đơn thư, Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn tham mưu xử lý đơn thư của cơ quan; phân công cán bộ tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân định kỳ của tỉnh theo quy định; cơ quan tiếp nhận 31 lượt đơn thư, đã xử lý đạt tỷ lệ 100%.

 

9. Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2017, xây dựng các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo yêu cầu của Trung ương.

 

10. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan được duy trì có nề nếp, hoạt động ngày càng hiệu quả; nội bộ cơ quan đoàn kết, cán bộ, công chức, nhân viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát chính trị nội bộ... đảm bảo quy trình, chất lượng, tiến độ theo quy định. Cơ quan được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

                 

 

                                                                                  Đức Thịnh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 376,755

  IP của bạn: 54.166.203.17, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-09-26 12:55:18

  Chi tiết:

   Hôm nay: 208

   Tuần này: 5617

   Tháng này: 10895

   Năm nay: 136467

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn