Sở Ban Ngành

Link Website

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Sáu, 26/01/2018 - 13:25

LSO-Chiều nay (24/1), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo


 

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tham mưu xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành được chỉ thị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Trong năm, cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng kiểm tra được 596 tổ chức đảng, giảm 141 tổ chức đảng so với năm 2016, kết luận có 584 tổ chức đảng thực hiện tốt, chiếm 97,99%, 12 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, chiếm 2,01%; kiểm tra được 711 đảng viên, tăng 81 trường hợp so với năm 2016. Cấp ủy các cấp giám sát được 337 tổ chức đảng, tăng 64 tổ chức so với năm 2016, giám sát được 455 đảng viên, tăng 65 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 168 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bước đầu thực hiện kiểm tra đối với lĩnh vực phức tạp, bức xúc, dư luận quan tâm như quản lý, sử dụng đất đai, công tác cán bộ, thu thuế trước bạ…

Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng  kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6) với chủ đề “Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của toàn Đảng bộ, ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2017; chỉ ra một số những hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nhấn mạnh: cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2018. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, đảm bảo chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng Điều lệ. Thường xuyên kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực. Thực hiện tốt việc kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đảm bảo chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới để chấn chỉnh những sai sót và hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm…

 

nguồn: Báo Lạng Sơn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 437,270

  IP của bạn: 34.224.102.60

  Thời gian: 2019-01-17 21:05:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 250

   Tuần này: 2489

   Tháng này: 7061

   Năm nay: 7061

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn