Sở Ban Ngành

Link Website

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Thứ Tư, 06/12/2017 - 17:08

Sáng ngày 29/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

 

Dự Hội nghị các điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Bí thư Trung ương (BTTW) Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, UVBCT, BTTW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, UVBCT, BTTW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, UVBCT, BTTW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Dự Hội nghị còn có các đồng chí BTTW Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương...

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh...

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bốn Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn liên quan đến đổi mới phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị - kinh tế, có liên quan, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

 

 

Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, cốt lõi, qua đó, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động. Mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

 

Tại Hội nghị các đại biểu sẽ được nghe các UVBCT, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Theo chương trình Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, UVBCT, BTTW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Vương Đình Huệ, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11/2017./.

 

Nguồn: UBND tỉnh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 424,862

  IP của bạn: 54.236.180.104, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-12-19 21:51:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 697

   Tuần này: 5250

   Tháng này: 14533

   Năm nay: 184978

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn