Sở Ban Ngành

Link Website

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 của huyện Văn Lãng

Thứ Sáu, 06/10/2017 - 12:23

       Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, nhất là phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền được 50 cuộc với 3.761 lượt người tham dự, trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 08 cuộc. Tự kiểm tra 410 văn bản, rà soát 314 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

 

          Ủy ban nhân dân huyện triển khai 07 cuộc thanh tra đối với 11 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 03 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng; 03 cuộc thanh tra về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đã hoàn thành 05/07 cuộc thanh tra. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện những vi phạm về kinh tế với số tiền 634,1 triệu đồng, trong đó chưa đảm bảo thủ tục chứng từ 491,2 triệu đồng; kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 142,9 triệu đồng.

 

Đồng chí Lô Vĩnh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

 

          Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, huyện đã chuyển đổi vị trí công tác 11 trường hợp. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động, trong thực hiện các chế độ, định mức, sử dụng ngân sách Nhà nước và mua sắm, sử dụng tài sản công, cải cách các thủ tục hành chính. Năm 2016, toàn huyện có 495/496 người thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định (01 công chức không thực hiện kê khai do chuyển công tác), không có trường hợp phải xác minh việc kê khai.

 

        Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2017, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng cần phải đưa ra truy tố, xét xử. Qua kiểm tra cho thấy trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên được quan tâm, đã nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác này. Tuy nhiên, vẫn còn có hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, có đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu còn có vụ việc chậm giải quyết, có vụ việc giải quyết chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

                                                                          

                                                                               Hoàng Thị Hằng

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 402,190

  IP của bạn: 54.196.190.32, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-11-16 17:35:00

  Chi tiết:

   Hôm nay: 205

   Tuần này: 3323

   Tháng này: 8132

   Năm nay: 162145

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn