Sở Ban Ngành

Link Website

Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 26/09/2017 - 13:11

      Ngày 22/9/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

      Hội nghị đã được Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và thông tin về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trong nước và quốc tế thời gian qua. Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

 

Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Viện Trưởng Viện Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ quán triệt tại Hội nghị

 

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 10 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Kết luận của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức.

 

 

Nguyễn Mai Loan

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,106

  IP của bạn: 54.156.39.245, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-10-18 11:03:30

  Chi tiết:

   Hôm nay: 110

   Tuần này: 3020

   Tháng này: 8117

   Năm nay: 146878

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn