Sở Ban Ngành

Link Website

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 07/12/2016 - 11:51
Ngày 06-12-2016, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 09-5-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác.
 
    Về phía Tỉnh ủy Lạng Sơn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành; các cơ quan, địa phương được kiểm tra, giám sát của tỉnh…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian từ 24-8 đến ngày 12-9-2016, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; tiến hành kiểm tra, giám sát tại 16 sở, ngành, 4 cấp ủy cấp huyện. Kết quả cho thấy, từ ngày 01-01-2011 đến ngày 30-6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế tại địa phương; xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”...
    
    Kết quả công tác tự kiểm tra cho thấy: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 08 vụ việc, 08 cá nhân có vi phạm liên quan đến tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện và quyết định thi hành kỷ luật (hình thức khiển trách) 01 tổ chức đảng, xử lý kỷ luật đối với 89 đảng viên.
 
    Ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 551 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 24 tỷ 054 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 15 tỷ 556 triệu đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 36 cá nhân, xử lý kỷ luật đảng 24 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ, đã khởi tố về hình sự 01 vụ (02 vụ còn lại không đủ căn cứ xử lý hình sự, đã xem xét xử lý hành chính).
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác số 1 phát biểu tại Hội nghị
    Cơ quan điều tra đã khởi tố, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 08 vụ án tham nhũng/12 bị can. Khởi tố 323 vụ/529 bị can phạm tội về kinh tế; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 303 vụ/515 bị can. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 12 bị can/08 vụ án phạm tội về tham nhũng, 632 bị can/412 vụ án phạm tội về kinh tế. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã xét xử 07 vụ/10 bị cáo phạm tội về tham nhũng; xét xử 424 vụ/629 bị cáo phạm tội về kinh tế.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục đó là: Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tại một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tội phạm về kinh tế tuy có thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao; việc tự thanh tra, kiểm tra phát hiện tham nhũng, tội phạm kinh tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu trong công tác PCTN hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng là biện pháp quan trọng trong phát hiện tiêu cực, tham nhũng, nhưng kết quả đạt được còn thấp; phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế qua điều tra còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết một số vụ án tham nhũng, kinh tế thiếu chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao, dẫn đến xử lý vụ việc, vụ án kéo dài; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp…
 
    Đoàn công tác đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý dứt điểm, đúng pháp luật đối với một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế đã nêu trong dự thảo Báo cáo.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương. Kết quả công tác PCTN đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác số 1phát biểu tại Hội nghị
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí nhấn mạnh: (1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đó có nội dung liên quan đến công tác PCTN, chú trọng nhận diện những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ cán bộ, công chức, là căn cứ để xử lý, kỷ luật Đảng. (2) Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW và Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án và công tác bảo vệ Đảng. (3) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; đề cao tính nghiêm minh của pháp luật trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. (4) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kết luận của Đoàn công tác; chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Đoàn công tác đã nêu. Đặc biệt, cần triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công tác phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế; chú trọng công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng.
 
Nguồn: Ban Nội chính TW

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 335,445

  IP của bạn: 54.80.247.119

  Thời gian: 2018-06-26 00:48:44

  Chi tiết:

   Hôm nay: 22

   Tuần này: 3798

   Tháng này: 16819

   Năm nay: 94895

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn