Sở Ban Ngành

Link Website

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X)

Thứ Hai, 14/11/2016 - 10:29

       Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và các văn bản hướng dẫn (Công văn số 535-CV/TU ngày 15/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), trong thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, phổ biến nội dung tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các đối tượng thuộc diện được phổ biến; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khi điều tra, xử lý vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên phạm tội theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

         Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 350-CV/TU, ngày 25/10/2016 yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

 

        1. Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Công văn số 535-CV/TU ngày 15/01/2008 và Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; kịp thời phổ biến đến các đối tượng theo quy định, nhất là đối với cán bộ mới được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, cán bộ mới được bổ nhiệm chức danh tư pháp; cán bộ lãnh đạo, cán bộ có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm.

 

        2. Đảng đoàn Hội đồng nhân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thông qua hoạt động giám sát kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết theo trình tự tố tụng đối với các vụ án, bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án có hiệu lực pháp luật thi hành có đơn khiếu nại bị oan, sai, dư luận xã hội quan tâm về tính khách quan, công minh, chính xác của bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án.

 

        3. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ tăng cường sự phối hợp trong xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, vụ án có yếu tố nước ngoài; vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

         4. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có hành vi phạm tội sau khi bị cơ quan có thẩm quyền bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố bị can hoặc tạm giam; chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiến hành xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi phạm tội theo phân cấp quản lý cán bộ, nghiêm túc thực hiện việc thông báo kết quả xử lý cán bộ, đảng viên cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

 

         5. Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

Đức Thịnh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 198,051

  IP của bạn: 54.92.186.20

  Thời gian: 2017-08-24 02:35:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 26

   Tuần này: 1837

   Tháng này: 9906

   Năm nay: 105354

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn