Sở Ban Ngành

Link Website

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ động tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội

Thứ Sáu, 12/08/2016 - 14:13

            Trước tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có diễn biến phức tạp, để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 23-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Công văn số 276-CV/TU, ngày 29-7-2016 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau :

 

        Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

 

         Hai là, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tác hại của các loại ma túy; cách nhận biết các loại chất ma túy mới xuất hiện. Tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội.

 

          Ba là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, các hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phòng ngừa đối tượng lợi dụng hoạt động các tệ nạn ma túy, cờ bạc. 

 

         Bốn là, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tích cực phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phạm tội về ma túy, người hoàn thành cai nghiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội, tái nghiện ma túy.

 

         Năm là, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Tích cực đấu tranh quyết liệt với các đường dây ma túy số lượng lớn, ngăn chặn ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào địa bàn; kiên quyết triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ chất ma túy, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và công tác thi hành án phạt tù, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật; xác định các vụ án điểm về ma túy, cờ bạc để đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn phức tạp, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

 

          Sáu là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên phạm tội về ma tuý, tham gia tệ nạn xã hội.

 

         Với quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn, ngăn ngừa gia tăng người nghiện ma túy và tình trạng cư dân ở các xã biên giới phạm tội về ma túy, không để tồn tại điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tỉnh ủy đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 276-CV/TU, ngày 29-7-2016 của Tỉnh ủy; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./.

 

                                        Vũ Văn Học

View by Date

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 424,859

  IP của bạn: 54.236.180.104, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-12-19 21:50:01

  Chi tiết:

   Hôm nay: 694

   Tuần này: 5247

   Tháng này: 14530

   Năm nay: 184975

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn