Sở Ban Ngành

Link Website

Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia

Thứ Tư, 27/07/2016 - 03:53

         Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, vừa qua, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lương Văn Đông, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Quang cảnh buổi làm việc

          Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; trong kỳ báo cáo (t 01/01/2015 đến thi đim kim tra) Ban Tiếp công dân, cơ quan chức năng đã tiếp 145 lượt công dân (Ban Tiếp công dân tiếp 62 lượt, Văn phòng Huyn y tiếp 09 lượt, Tòa án nhân dân huyn tiếp 74 lượt; Ch tch UBND huyn tham d tiếp 11 lượt). Tăng cường phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; trong kỳ, đã tiếp nhận 104 đơn, cụ thể: 90 đề nghị, 09 khiếu nại, 05 tố cáo. Qua phân loại, xử lý có 37 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, không đủ điều kiện thụ lý; 67 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó: 03 tố cáo, 05 khiếu nại, 59 đề nghị, kiến nghị; đã xem xét, giải quyết 65 đơn; đang xem xét 02 đơn kiến nghị, đề nghị.

 

         Tuy nhiên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên, chưa kịp thời phổ biến các văn bản. Hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở hiệu quả chưa cao, có nơi còn coi việc phổ biến giáo dục pháp luật là việc của cán bộ tư pháp. Công tác tiếp công dân ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao; số ít cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân hạn chế về năng lực, chưa có kinh nghiệm, lúng túng trong xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nên có vụ việc giải quyết còn sai sót, chưa bảo đảm thời hạn theo quy định. Nơi tiếp công dân của một số xã chưa được bố trí phù hợp.

 

          Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính trên địa bàn huyện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

           

                                                                   Nguyn Đc Trung

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 402,192

  IP của bạn: 54.196.190.32, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-11-16 17:38:16

  Chi tiết:

   Hôm nay: 207

   Tuần này: 3325

   Tháng này: 8134

   Năm nay: 162147

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn