Danh Sách Sở Ban Ngành
Link Website


Báo cáo công tác PCTN Quý III, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012

Thứ Năm, 24/11/2011 - 11:51
Đính kèmDung lượng
bao cao cong tac pctn quy III.20110001.pdf10.81 MB

BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng biên tập: Đặng Quốc Chính - Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn Phòng ban chỉ đạo

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3815 066 – Fax: 025 3815 138; Email: vpbcdvpctnls@gmail.com

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn